Уроци по Солфеж.

Уроци по солфеж и теория на музиката.уроци по солфеж София

Солфежът е наука, която се занимава с развитието на музикалния слух на човека. Наред с формирането и развитието на музикалните способности, солфежът стимулира интереса към музикалното изкуство, като същевременно умело, в хода на занятията, разширява теоретичните знания и обогатява музикалната култура.

Уроците по солфеж включват :

  • Слушане и отгатване на интервали, наименование по слух на отделни тонове, фрази, двуглас, триглас, акорди, тяхното записване и изсвирване на пианото.
  • Ритмика – отгатване на различни ритмични фигури и размери и тяхното изсвирване, пеене и четене, разчитане на ноти
  • Изучаване на различни тоналности, имена на тоналности, брой диези и бемоли
  • Акорди – тонически квинтакорди и техните обръщения – теоретически и практически

 

 

City Music School 

e-mail: citymusic.school.bg@gmail.com

тел: 0876 55 99 65

 

Резюме
Рейтинг:
5 based on 6 votes
Услуги:
Уроци по Солфеж
Име:
City Music School,
ул. „Граф Игнатиев“ 26, 1000 Център,София,София-1000,
Telephone No.0888438898
Адрес:
София
Описание:
Уроците по солфеж в City Music School са подходящи за всяка възраст. Уроците по Солфеж са за всеки който иска да обогати своите теоретични знания свързани с музиката и музикалното изкуство.