Уроци по Солфеж.

Уроци по солфеж и теория на музиката.уроци по солфеж София

Солфежът е наука, която се занимава с развитието на музикалния слух на човека. Наред с формирането и развитието на музикалните способности, солфежът стимулира интереса към музикалното изкуство, като същевременно умело, в хода на занятията, разширява теоретичните знания и обогатява музикалната култура. Уроците по солфеж включват :
  • Слушане и отгатване на интервали, наименование по слух на отделни тонове, фрази, двуглас, триглас, акорди, тяхното записване и изсвирване на пианото.
  • Ритмика – отгатване на различни ритмични фигури и размери и тяхното изсвирване, пеене и четене, разчитане на ноти
  • Изучаване на различни тоналности, имена на тоналности, брой диези и бемоли
  • Акорди – тонически квинтакорди и техните обръщения – теоретически и практически
   

City Music School 

e-mail: citymusic.school.bg@gmail.com тел: 0876 55 99 65  
5/5 - (6 votes)