Уроци по китара и пиано

Сити Мюзик Скуул е утвърден лидер в обучението по китара и пиано.

Предлагат се уроци по китара, пиано, солфеж, укулеле и други.

Подбрали сме висококвалифицирани преподаватели с доказан опит в преподаването, както и с активна концертна дейност.

Съвременна и 100% изпитана методика на обучение в творческа атмосфера с най-добрия екип от музикални педагози.

За нас учителската професия е не просто работа, а призвание. Преподавателската дейност е благородна, но и отговорна задача и мисия, която предопределя в известна степен бъдещето на нашите ученици.

При нас учителите не просто преподават, а заедно с това дават положителен пример, умеят да окуражават и стимулират учениците си и вярват в техните възможности.

В школата се обучават ученици както за забавление, така и за подготовка за прием във висши музикални учебни заведения в страната и чужбина.

Пътят на обучение е интересен и вълнуващ за всеки един ученик на школата. Нашите преподаватели познават задълбочено методите, които следват в преподавателската си дейност, организират работата си с учениците така че успешно развиват максимално техните възможности (не само музикални, но и общо-интелектуални) в правилната посока.

дипломи-учители-китара-пиано

Професионалисти, организирани, амбициозни, концертиращи инструменталисти с богати познания в областта на психологията в преподаването.

Всеки един от нашите преподаватели притежава необходимата методическа подготовка, педагогически опит, индивидуален подход и ентусиазъм.

Нашите учители планират индивидуалното обучение в краткосрочна и дългосрочна перспектива, организират системно концерти и изяви, за да разкрият заложбите на учениците, които имат желание да се занимават с музика. 

В приятна атмосфера и творчески колектив се създават увереност и амбиция, както и най-важното формира се трайна любов към музиката.

Снимки на школата от изяви и участия

City Music School 

e-mail: citymusic.school.bg@gmail.com

тел: 0876 55 99 65

5/5 - (28 votes)